Construcció de terra i palla

Torre de nidificació per al xoriguer petit a Palau-Saverdera

Aquesta primavera del 17 hem construït un petit edifici de terra i palla a l’Alt Empordà. Estem contents de combinar en un sol projecte diferents objectius de Rocamare:

  • Foment de la construcció ecològica, integració paisatgística i  ús de materials locals: es tracta d’una obra feta amb estructura de fusta, canyes, terra i palla. La majoria dels materials és de Km 0.
  • Protecció del medi, millora de la biodiversitat: la funció principal de la torre és la nidificació del xoriguer petit, una espècie beneficiosa per a l’agricultura que té dificultat per a trobar hàbitat de cria.
  • Coneixement de l’entorn natural, educació ambiental: la part de baix de la construcció és un hyde per a l’observació d’aus.
  • Recuperació d’espais naturals: un espai degradat es convertirà en una gran llacuna per a la protecció, l’estudi i el gaudi del paisatge i la seva fauna.

Aquest projecte ha estat construït per Rocamare, per encàrrec de Paisatges vius i sota la direcció tècnica de Miquel Escobar.

Emplaçament de la torre

L’emplaçament, prop dels Estanys de Vilaüt del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, és una finca municipal en cessió a l’Associació Paisatges Vius. El lloc és un antic abocador de runes clausurat.

Aspecte de l’entorn a l’inici del projecte.

La primera feina ha sigut l’endreça general del paratge. N’hem retirat plàstics i escombraries diverses, i hem sel·leccionat tot allò útil per a la construcció:

“Pedres” de formigó trencat

Ferros d’armar

Terra per a construir

Procés de construcció

Fonament

L’excavació ens descobreix un terreny reomplert de runa amb una resistència baixa. Això ens obliga a fer una llosa de formigó per a repartir bé la càrrega sobre el terreny.

Graella per a la llosa de formigó.

Encofrat del fonament.

La runa del mateix abocador ens serveix per a reomplir el fonament: es tracta d’un fonament ciclopi amb morter de calç hidràulica. Les pedres usades no són pròpiament pedres, sinó els troços de formigó trencat que hem sel·leccionat al lloc mateix. Material de Km 0 literalment!

Reomplert de la base

Tot el fons de l’edificació també es reomple amb runa triada al propi lloc, en aquest cas en sec. Encara menys consum de materials energívors: res de morter.

La base de la torre acabada.

La bancada, o sócol, és feta també amb formigó ciclopi de calç hidràulica amb “pedres” de rebuig. Les varilles són l’anclatge per a l’estructura de fusta.

Estructura de fusta

Estructura de fusta

Montem l’estructura de fusta a sobre de la bancada. Són dues plantes amb forjat intermedi i coberta amb voladís. El material és avet Douglas. La secció de l’estructura perimetral es de 15 x 15 cm i la dels marcs interiors de 5 x 15 cm. A les dues cares de cada paret, interior i exterior, hi clavem canyes cada 12cm. Seran el suport del material de reomplert dels murs, una massa de terra i palla.

Els murs de terra i palla

Terra tamissada

En primer lloc cal tamissar la terra per a separar-ne les pedres massa grosses. A continuació, aquesta terra s’amassa amb aigua per a fer-ne una barbotina, és a dir un fang molt líquid.

Barbotina a punt per afegir a la palla.

Tot seguit afegim la barbotina a una pila de palla.

Aspecte de la mescla de terra i palla.

Anem fent capes fins que en tenim una bona pila.

La pila de terra-palla a punt de tapar.

La cobrim amb un tendal i la deixem reposar com a mínim 24 hores.

La pila de terra palla reposa sota el tendal blau, a l’espera de ser col·locada l’endemà.

Ara venen uns quants dies de feina molt fàcil i agradable: només cal anar omplint l’espai entre canyes amb el terra-palla. Cada dia col·loquem la massa feta el dia abans i fem la massa per a l’endemà.

Ja falta poc per tenir tots els murs farcits de terra i palla.

A la part superior de la torre hi deixem els passos per als xoriguers petits. Són canals ceràmics de secció quadrada que comunicaran amb els nius a l’interior.

Ja momés falta acabar els murs amb els arrebossats corresponents, fets també amb terra del lloc mateix.

arrebossat d'argila

Primera capa de revestiment amb terra.

Fem la primera capa d’arrebossat d’argila molt grollera. Fixa i protegeix el terra-palla, les canyes i l’estructura de fusta.

A continuació hi fem la capa final. Es una arrebossat més fi d’argila i calç que protegirà tots els murs de la intempèrie: ha de ser resistent a l’erosió del vent i de la pluja. En aquest cas també ha de ser prou fi per evitar l’ascensió dels depredadors pel mur i impedir-los d’arribar als polls de xoriguer petit.

Capa final acabada d’aplicar.

A l’interior hi fem un arrebossat de terra en una sola capa, i hi deixem un testimoni de com s’ha realitzat aquesta construcció ecològica.

Un marc de quadre amb un vidre ens mostra la realitat interior d’aquests murs.

Finalment la construcció ecològica amb terra-palla està acabada. És a punt per a rebre els xoriguers.

 

6 agost, 2017 | BLOG