Curs d’introducció a la bioconstrucció 2016/17

aprendre a bioconstruir permet fer cases ecològiques com aquesta

Vols aprendre a bioconstruir?

Molt aviat comencem la segona edició del curs d’introducció a la bioconstrucció a l’Espai Lluerna de Rupià. Serà un dissabte cada mes, de les 10’00h a les 13’00h des de l’octubre fins al juny. Cada sessió tractarà sobre un material i el seu ús. Hi haurà una primera hora teòrica, amb explicacions i imatges, i un taller pràctic de dues hores. Si vols començar a aprendre bioconstrucció, aquest és el teu curs!

Aquest és el calendari previst:

DATA

TEMA

CONTINGUT

TALLER

15/10/16

 • presentació del curs i dels assistents
Presentació, estructura i  funcionament del curs. Criteris principals de la bioconstrucció i la bioclimàtica. Els materials principals. Concepció global de l’edifici i l’entorn.
 • primer contacte amb els diferents materials

12/11/16

 • fonaments
 • bancades o sòcols
 • estructures
 • la terra com a material de construcció
 • drenatges
Fonaments de pedra, morters de calç, tipus de calç, blocs ceràmics i d’altres materials.

Estructures de murs, de pilars, estructures lleugeres de fusta entramada.

Coneixement de la terra, components, diferents estats segons la quantitat d’aigua.

 • fonament de pedra
 • morters de calç
 • analítica bàsica de mostres de terra. Descart o acceptació.

3/12/16

La construcció amb terra arreu del mòn.

Avantatges i inconvenients de la terra com a material de construcció.

Tècniques de posta en obra del material terra.

 • la terra com a material de construcció: identificació de terres i els seus possibles usos. Correcció amb àrids i fibres.
 • fabricació de toves (adobes).

14/1/17

El tapial i els blocs de terra: toves i BTC (Bloc de Terra Comprimida)
 • pràctica de tapial i de blocs de terra

4/3/17

El cob: terra moldejada. Els entramats vegetals, diferents solucions, diferents materials: canya, bambú, vímet, fusta. Ús de fibres per armar: l’estopa, la palla.
 • pràctica de cob i d’entramats vegetals

18/3/17

Acabats interiors ecològics: capes base i mitjanes de terra, calç, guixos naturals, i mixtes.
 • formulació i aplicació
 • escardejats de terra i calç
 • morters grollers de terra i calç
 • morters mitjans de terra i calç

8/4/17

Morters fins de terra i calç.

 

13/5/17

 

Pintures naturals no tòxiques.
 • fabricació de pintures naturals
 • fabricació i ús d’additius naturals per a pintures i morters

10/6/17

La fusta i el bambú com a materials estructurals. Principals sistemes d’unió. Tractaments acceptats en bioconstrucció.

Principals aïllaments usats en bioconstrucció. Aïllaments en floc, en manta o en morter: avantatges i inconvenients.

Teulades, cobertes verdes.

Bases de la construcció de murs de palla. Diferents tècniques i oferta actual de prefabricats.

 • pràctica de tall de bales de palla
 • fabricació de morters aïllants
 • mostres d’aïllants del mercat

 

Totes les sessions les dona Oriol Balliu. La de construcció amb palla serà en col·laboració amb Maren Termens.

Les inscripcions en aquest curs poden fer-se per curs complet, per trimestres, o per sessions soltes. El curs el gestiona Lluerna, de Rupià, al Baix Empordà, des d’on us podeu inscriure. O si ho prefereixes, també pots inscriure’t directament des d’aquí:

Si vols veure obres fetes amb els criteris i tècniques que aprendràs al curs no et perdis aquest post de resum de l’obra ecològica realitzada per Oriol Balliu.

 

3 octubre, 2016 | BLOG, Construcció ecològica

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.