Educació ambiental

Per a nosaltres l’expressió educació ambiental és gairebé una redundància, com ho és també medi ambient. L’educació ara i aquí, o és ambiental o no és: podem educar obviant la nostra incidència sobre el medi que ens envolta? Podem educar sense promoure una manera de fer amb una incidència positiva sobre aquest medi? L’educació ambiental, per a nosaltres, és la que promou el respecte per al medi i per a les persones. L’educació ambiental és la que genera una consciència crítica i que ens ha de permetre avaluar tots els nostres actes en funció de la seva idoneïtat per a la preservació i la millora del nostre entorn natural, social, cultural.