Maren Termens

maren termensDesprés d’estudiar Arquitectura Tècnica a Barcelona, vaig adonar-me que lo meu no era el formigó i  que necessitava trobar alternatives als materials i sistemes constructius convencionals. Buscant, vaig conèixer a la meva actual amiga, l’arquitecta Valentina Maini, que estava escrivint un llibre sobre materiales naturals. Un d’aquests materials era la bala de palla i estirant del fil, vaig descobrir un nou mòn. El primer contacte amb el material va ser el 2002, quan vaig participar a la meva primera trobada europea de construcció amb palla. Vaig conèixer la també amiga Rikki Nitzkin, amb qui vaig escriure anys desprès el manual de construcció amb palla “Casas de Paja-Un manual para autoconstructores”. En aquell moment encara no hi havia formació en aquest sector, per tant- com la majoria de companys- m’he format amb Mestres estrangers com Tom Rivjen (França), sent alumna de l’empresa Amazon Nails (actualmente Straw Works/UK), estudiant a la Lehmbaustätte Berlin (Alemanya) i participant a moltes trobades Europees. Actualment em dedico plenament a la formació en construcció amb palla, que imparteixo tant al nostre espai L’Horta de la Viola, com a Universitats, Escoles d’oficis, etc. i també a Rocamare educació ambiental.

equip