Petita construcció de blocs de fang en un entorn excepcional

Refugi per a ratpenats a Les Salines, Maçanet de Cabrenys

L’estiu de 2018, per encàrrec de la cooperativa Gisfera de projectes ambientals, hem construit aquesta petita obra. L’emplaçament, en plena zona forestal del massís de les Salines a l’Alt Empordà, és excepcional. Normalment no seria possible intervenir-hi, si no fos que és un edifici de servei a la fauna, dins un projecte de millora de la biodiversitat promogut pel Consorci Salines-Bassegoda. En aquest cas l’objectiu és proporcionar espai de cria a certes espècies de ratpenats.

Es tracta d’una petita torre d’uns cinc metres quadrats de base i que no arriba als 5 metres d’alçada. Per tal de no malmenar l’espai s’ha construit de manera totalment manual i amb materials estrictament ecològics. Principalment hem utilitzat els adobes o tobots, és a dir blocs de fang assecats al sol, sense coure.

La fabricació i assecat dels rajols de fang s’ha fet prèviament a taller.

En primer lloc fem la neteja del terreny i l’excavació d’una petita rasa de fonament.

Fonament de pedra i calç

A continuació omplim la rasa amb pedres del mateix lloc, triades de l’excavació i de l’entorn immediat on són abundants. Reomplim els espais entre pedres amb morter de calç hidràulica.

A sobre d’aquest fonament hi construim el sòcol o bancada. Com és norma en tota construcció en fang, el sócol serà resistent a l’aigua. En aquest cas optem per al rajol ceràmic rebut amb el mateix morter que el fonament.

Obra principal en rajol de fang

A partir d’una alçada d’uns 90 cm comencem la construcció en terra crua. En aquest cas la tècnica escollida és el rajol de fang, anomenat també adobe o tobot. És una tècnica fàcil i ràpida d’execució que permet agilitzar l’obra.

Els rajols es remullen un moment submergint-los en aigua, i tot seguit es van col·locant enganxant-los amb morter de fang. Mica en mica, les parets van pujant.

Coberta de fusta

Un petit cèrcol de fusta corona la torre i rep una coberta a una aigua construïda també amb fusta. Per impermeabilitzar posem una làmina de butil integrada sota les llates horitzontals.

Revestiments de terra i calç

Per protegir l’exterior de la torre la revestim amb morter de terra estabilitzada amb calç. La part de baix, més exposada a l’aigua, és revestida amb morter de calç. Els colors i les textures es trien en funció de l’aspecte del lloc, cercant la màxima integració en el paisatge.

La torre per a refugi de cria de ratpenats acabada.

Aquest és el resultat. La porteta de baix és per a l’accés d’estudi i de manteniment. La finestra és per als ratpenats. A l’interior a mitja alçada hi ha un forjat.

Ara només falta que els inquilins ho trobin i s’hi instal·lin. De moment els biòlegs de Gisfera s’ocupen d’atreure’ls mitjançant l’aportació de guano de ratpenat.

26 març, 2019 | BLOG