Primera edició del taller Terra, aire, aigua i foc

El passat dissabte 30 d’abril en sessió matinal de 10 a 13h, vam fer la primera edició del taller Terra, aire, aigua i foc en el que es van explicar de manera fàcil i entenedora els principals conceptes que cal considerar a l’hora de crear una vivenda ecològica.

A TERRA es va parlar dels millors materials per a la construcció ecològica: la terra, la palla, la fusta, el bambú…

A AIRE ens vam centrar en les bases del disseny bioclimàtic: la galeria, la ventilació creuada, la inèrcia tèrmica, l’aïllament…

A AIGUA vam veure les principals estratègies de captació i estalvi d’aigua: recollida de pluvials, filtres, dipòsits, ús i reciclatge per fitodepuració

I finalment a FOC vàrem explicar els sistemes energètics actius basats en les energies renovables: plaques solars tèrmiques, biomassa…

Van assistir-hi una vintena de persones i tothom va valorar molt bé aquesta manera d’organitzar la informació, si t’interessa el tema segueix-nos, algun dia el repetirem!

 

  • Facilitador: Oriol Balliu
  • Preu: 20€/persona o família
  • Durada: 3h
  • Data, hora i lloc de trobada: 30 d’abril del 2016. 10 matí. Plaça de la Pera, Baix Empordà.

 

 

31 març, 2016 | BLOG