Projecte educatiu de centre

Fem tallers d’educació ambiental, d’ecologia pràctica i de bioconstrucció efectius i transformadors.

PROJECTE PEDAGÒGIC DE ROCAMARE EDUCACIÓ AMBIENTAL

L’ENTITAT ROCAMARE EDUCACIÓ AMBIENTAL
Rocamare educació ambiental – associació es funda l’any 1997. La roca mare és el suport físic de la biosfera, i aquesta entitat vol fer també una feina de suport de la biosfera, en el sentit de promoure el respecte cap a tots els sistemes vitals que la conformem.
La seu de l’entitat es troba a la Casa de fang, a La Pera, el Baix Empordà.

EL NOSTRE CONTEXT NATURAL
Per proximitat aquesta entitat està plenament vinculada a les Gavarres, de les que en som bons coneixedors. Els tipus de bosc d’aquest massís, l’alzinar, la sureda, les brolles amb pi blanc són els espais que més bé coneixem. El paisatge en mosaic on interactúen els espais agrícoles amb els forestals, a la vora nord est d’aquest massís, és el nostre medi de cada dia. Tot i això, la vocació de Rocamare educació ambiental sempre ha sigut de desplaçar-se al lloc on hi ha els receptors del taller i no a la inversa. Per tant, el nostre context natural s’eixampla tant com el nostre radi d’acció, que és les comarques de Girona.

EL NOSTRE CONTEXT SOCIAL I CULTURAL
L’entitat Rocamare educació ambiental crea i realitza tallers per a tot tipus de públic. No obstant això, el públic principal és el de l’educació formal. Per tant, la nostra realitat social és la de les comarques gironines. En molts casos treballem en poblacions de tipus rural, i en d’altres, en menor mesura, en zones més urbanes. L’idioma quotidià de l’entitat és el català. A partir del 2015 ens adrecem especialment al public en general. La sensibilitat pels temes ambientals va en augment, al nostre país cada dia més persones volen ser ecològicament responsables, i una entitat com la nostra no en restarà al marge sinó que hi posarà totes les seves energies per tal de recolzar aquesta tendència. Aquesta vessant del projecte es fa sota l’enfoc del concepte ecofelicitat.

OBJECTIUS GENERALS DE L’ENTITAT
Promoure que els habitants de les nostres comarques tinguin un millor coneixement del seu entorn natural immediat. Promoure també la valoració d’aquest entorn com a element imprescindible per a la vida quotidiana. Oferir i facilitar solucions pràctiques als problemes ambientals actuals, en els seguents àmbits: recursos naturals, residus, biodiversitat, ocupació del territori, mitigació del canvi climàtic i adaptació als seus possibles efectes.

Aquí podeu veure què entenem per educació ambiental i per ecologia pràctica.

VALORS I ACTITUDS
Tots els projectes de Rocamare educació ambiental tenen una coherència dins el següent marc:

 • cooperar per sobre de competir
 • igualtat i respecte entre totes les persones
 • respecte pel medi
 • observació atenta de l’entorn
 • esperit crític

TIPOLOGIA D’ACTIVITATS
L’entitat Rocamare organitza sobretot tallers pràctics. La majoria d’aquests tallers es fan a l’entorn propi dels assistents. Oferim dos tipus de tallers: els de medi natural i els de tècniques ecològiques. La majoria de projectes de Rocamare són d’origen propi. En alguns casos també realitzem treballs per encàrrec. En cap cas Rocamare és un empresa de monitoratge.

CONTINGUTS DELS TALLERS
A continuació fem un llistat obert i no exhaustiu dels temes que tractem a les nostres actuacions:

 • descobertes del medi natural
 • descobertes del medi urbà
 • mobilitat ecològica, promoció de l’ús de la bicicleta
 • recursos naturals: renovables vs no renovables
 • recursos naturals: biomassa
 • ecologia domèstica: cuina solar, fabricació casolana de sabó
 • ecotècniques: compostatge casolà, horticultura ecològica per a l’autoconsum
 • ecotècniques: bioconstrucció

METODOLOGIES DOCENTS
La nostra linia pedagògica s’emmarca en el constructivisme i en la teoria de les inteligències multiples o inteligencia emocional. Els tallers sempre són participatius, dinàmics, pràctics i vivencials. Totes les nostres actuacions ténen el seu projecte pedagògic propi. Per a realitzar aquest projecte partim sempre d’un objectiu, que al seu temps ha nascut de la detecció d’un problema i la voluntat de solucionar-lo. A partir de l’objectiu definit, elaborem el projecte general i a partir d’aquest la programació concreta.

AVALUACIÓ
Normalment observem el resultat dels nostres tallers sota tres enfocaments: el dels propis assistents, el de les persones responsables del grup i el de l’educador que el realitza. Disposem de pautes per a la recollida de dades específiques per a cada projecte pedagògic, que omplim i revisem sistemàticament.

INFRAESTRUCTURA
Disposem d’un estudi i d’un magatzem d’uns 60 m2 en total, suficient per a la nostra activitat. No disposem d’instal·lacions d’acollida, els nostres tallers es realitzen al lloc dels assistents.

(extracte, per veure el PEC de Rocamare complet contacteu-nos)