Taller de restauració d’una façana de tapial a Monells

Construcció amb terra a l’Empordà

A vegades sembla que la construcció amb terra sigui aliena a la nostra tradició constructiva, i no és així: l’Empordà, el Gironès, la Selva són plens d’exemples d’arquitectura de terra crua. La tècnica més utilitzada a les nostres contrades és la tàpia o tapial, que consisteix en construir encofrant terra lleugerament humida dins de motlles de fusta.

Aquest taller s’ha realitzat al bonic poble de Monells, a la comarca del Baix Empordà, on hi ha molts exemples d’arquitectura tradicional en tapial, malgrat el material predominant al poble és la pedra. Per a restaurar correctament cal respectar la tècnica i els materials originals.

Per tal que els professionals de la construcció ho facin cada cop millor s’ha realitzat aquest Taller de Restauració de Tàpia, a més d’un taller simultani on s’ha construït un mòdul de tàpia a la Plaça de Monells. Tot plegat organitzat per l’associació Greta dins el mòdul Ceràmica i terra del Curs de Mestratge en construcció tradicional amb la UEC, Unió d’Empresaris de la Construcció. L’obra ha estat dirigida per l’arquitecta Olga Muñoz.

La tàpia moderna sovint es fa en franges de color diferent, que s’aconsegueixen utilitzant diverses terres o bé pigmentant una mateixa terra amb òxids de ferro o altres pigments naturals i no tòxics, donant resultats com aquest:

Aquesta mostra de tapial construit recentment a l'Alt Empordà està fet tintant la terra amb pigments naturals.

Aquesta mostra de tapial construit recentment a l’Empordà està fet tintant la terra amb pigments naturals.

La tàpia antiga, en canvi, normalment es revestia amb morter de calç. En aquest taller hem restaurat precisament això: el revestiment de calç d’una façana construida en tapial, reparant en primer lloc el mur mateix allà on estava més foradat.

Resum del taller de restauració d’una façana de tapial

Primer de tot permeteu-me que faci la famosa comparació de l’abans i el després:

abans

Abans

després

Després

Procés de restauració del tapial

Un cop vist l’espectacular canvi anem a explicar el procés pas a pas.

En primer lloc cal raspar tot allò que ja no està ben adherit, malmenat pel temps. A continuació cal repicar els nyaps fets recentment amb ciment portland, que no fan més que tapar les esquerdes sense arreglar la façana, i poden generar patologies greus al seu voltant: són massa rígids i no transpiren, de manera que creen tensions i humitats dolentes per al mur.

Raspar lo vell i retirar els taps de portland.

Raspar lo vell i retirar els nyaps de portland.

Tot seguit preparem el morter per retapar: és un morter bast de terra, sorra i palla. IMG_6107

Apliquem aquest morter sobre els forats més grans, previ remullat de la superfície, llançant-lo amb força amb la ma o la paleta (escardejat).

La terra crua es treballa molt bé amb les mans, i no genera problemes a la pell.

La terra crua es treballa molt bé amb les mans i no genera problemes a la pell.

Encara amb el morter ben humit afegim trossos de ceràmica trencada: els trossos de teula vella són ideals.

Quan fem servir materials vells com la teula trencada estalviem recursos i reutilitzem residus, per tant fem que la restauració sigui més ecològica.

Quan fem servir materials vells com la teula trencada estalviem recursos i reutilitzem residus, per tant fem que la restauració sigui més ecològica.

Així anem retapant tots els buits i prenem especial cura en cosir bé les esquerdes en els brancals o les arestes, si cal amb materials ceràmics més grans com rajols massissos.

En primer lloc s'aplana el forat per tal de fer-hi un petit muret a dins.

En primer lloc s’aplana el forat per tal de fer-hi un petit muret a dins.

Cal cosir bé les esquerdes, cosa que un simple tap de ciment portland no fa.

Així les esquerdes queden ben recosides, cosa que un simple tap de ciment portland no fa.

En el cas de les esquerdes més profundes la Cristina Thió ens ha mostrat com injectar-hi PLM, una mescla especial de calç hidràulica.

D'aquesta manera s'eviat haver d'obir molt l'esquerda per retapar-la amb morter de fang.

Per retapar l’esquerda amb morter de fang l’hauriem d’obrir massa, d’aquesta manera ens ho estalviem i no correm riscos estructurals.

Un cop tota la façana està retapada i els morters s’han ben assecat, passada una setmana, farem un primer arrebossat general. Utilitzarem un morter de terra amb el 20% de calç i força palla.

Es tracta d'un morter de pont, per passar gradualment de la terra del mur a la calç de l'acabat.

Es tracta d’un morter de pont, per passar gradualment de la terra del mur a la calç de l’acabat.

Esperarem una setmana més i podrem fer l’acabat final amb un morter que resisteixi millor la intempèrie, semblant a l’original: en aquest cas és un 80% de calç i un 20% de terra, amb 4 parts d’àrid i sense palla. Aleshores és quan la façana pren el seu nou aspecte, esperem que el conservi per molts anys!Façana acabada 4

Si has arribat fins aquí, gràcies! Vol dir que això t’interessa molt, potser necessites restaurar o construir tapial?

9 juny, 2016 | BLOG, Construcció ecològica